Kategori: Matematikk

Sannsynlighetsteori - en gren av matematiskvitenskapen som studerer lovene av tilfeldige fenomener. Emnet for studiet av sannsynlighetsteori er studiet av lover sannsynlighet tilfeldig (ensartet) masse fenomener. Metodene identifisert i teorien ...

1 2 ... 36