Kategori: Annet

Det synes som nå, når verdens grenser er smalere, så lett å få venner. Men flere og flere mennesker føler ensomheten. Årsakene til dette er mange: mangel på tid, reise, mistillit til mennesker ...

Svært mange er interessert i spørsmålet om vennskap mellom kjønnene. Det er ingen klar definisjon av prinsippet om mannlig og kvinnelig vennskap. Og hver slik union har visse grenser som skiller de to bestemte personer ...