Kategori: Criminal Law

En av de alltid aktuelle problemstillinger i den juridiskepraksis er appellen til arrestasjonen. Denne fremgangsmåten er bare mulig i den innledende fasen av etterforskningen av straffesaken igangsatt. Prosedyre for å appellere mot arrestasjonen bestemmes av flere ...

Den begrepsapparat av moderne rettsvitenskaphøyt utviklet. Ved anvendelsen av klassifisering av lovbrudd i sivil, strafferettslig og forvaltningsrett introdusert begrepene hele kategorier med forskjellige karakter handlinger for å skille ...