Kategori: Copyright

Patent er en beskyttelses dokument,sertifiserer forfatter av enhver oppfinnelse eller verktøyet modellen, og gir eieren eksklusiv rett til å bruke den patenterte oppfinnelse eller bruksmønster. Et patent utstedt i Ukraina ...

Russisk lovgivning giren liste over aktiviteter konsesjonspliktig (punkt 1 i artikkel 17 i Federal Law "On lisensiering visse typer aktiviteter"). For eksempel er det en privat sikkerhets aktivitet, medisin eller produksjon av narkotika. ...

Patenter - en prosess tilstandregistrering av den føderale byrået. For å patentere sine oppfinnelser og bør være en modell, og denne prosedyren gjelder ikke for sanger. For å beskytte sine interesser ...