Kategori: Høyere utdanning

Bachelor - den første fasen av høyere utdanning. Opplæringsprogrammet omfatter kjøp av faglig og vitenskapelig kunnskap av generell karakter i alle områder, bortsett fra medisin. Denne kvalifikasjonen er mye brukt i verden ...

1 2 ... 14