Kategori: Barn

Galaktosemi - medfødte metabolske sykdommer,forbundet med en mangel på galaktose-1-fosfaturidiltransferazy. Dette enzym er uunnværlig i prosessen med omdannelse av galaktose til glukose. I hjertesykdom er opphopning av kroppen galaktose, som et resultat av ...

1 2 ... 86