Forfatter: haofuocg

Leonardo da Vinci, den store geni av menneskeheten,Det er for verden et eksempel på "universal mannen." Jobbet i det femtende århundre italienske kunstneren, vitenskapsmann, oppfinner, forfatter, overlates til ettertiden en syntese av helhetlig kunnskap. Hva ...

1 2 ... 15